Ellen Tafferner Berggren 

Jag är från Marks kommun, bosatt i Rydal där jag också har min ateljé. I mitt skapande arbetar jag experimentellt i många olika material och tekniker såsom måleri, skulptur, assemblage/kollage och installationer. Verken har ofta funna objekt som utgångspunkt och jag sätter dem i nya sammanhang och prövar gärna materialens gränser. Jag intresserar sig för tingens inneboende mening och hur de besjälas på olika sätt, samt för teman som psykisk ohälsa, sökande efter tillhörighet, tid och gränser av olika slag.  

På gång! 

  Pågående utställning RUM på Boy konsthall i Bollebygd 11 mars - 15 april

Jag deltog i de bokcirklar utifrån Virginia Woolfs Ett eget rum (1929) som låg till grund för teaterföreställningen Ett eget rum // Apartment (2021), skapad av konstkompaniet Teater Nu. Efter att ha tagit del av föreställningen ville jag fortsätta arbetet med de frågor och tankar den väckte inom mig. Jag har utgått både från det fysiska rum som är min egen ateljé och mitt inre rum för tankar och kreativitet. Jag har också velat undersöka rum för och i andra och vad de fylls av. Utställningen består av verk gjutna i epoxy, föremål och interiör från min ateljé samt ett videoverk. 

tafferner84@gmail.com